Pytanie
Powiat jest właścicielem budynku, w którym oprócz Starostwa Powiatowego mieszczą się inne jednostki budżetowe. Są to m.in. Zarząd Dróg Powiatowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp. Jednostki te są jednostkami organizacyjnymi powiatu. Pomieszczenia zostały oddane w nieodpłatne użytkowanie.
Czy usługa nieodpłatnego użytkowania pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych powiatu jest opodatkowana VAT?
Jednostki budżetowe są odrębnymi podatnikami VAT. Z uwagi na to, iż usługi pomiędzy jednostkami budżetowymi korzystają ze zwolnienia to jednak w tym przypadku nie można zastosować tej reguły w związku z tym, że usługa nieodpłatnego użytkowanie jest świadczona pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostką budżetową.