Pytanie
Jesteśmy spółką cywilną zajmującą się świadczeniem usług pośrednictwa w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń przemysłowych oraz statków (PKD: 46.14.Z). W najbliższym czasie podpiszemy umowę w sprawie pośrednictwa w sprzedaży kolejnego statku. Klient sprzedający statek zaproponował nam, abyśmy w ramach podpisanej z nim umowy, w jego imieniu dokonywali wszystkich stosownych płatności z depozytu bankowego, jaki zostanie utworzony na naszym rachunku bankowym. W umowie podpisanej z klientem ma zostać zapisana kwestia dokonywania płatności w jego imieniu oraz informacja o tym, że przelewy wykonywane będą na podstawie otrzymanych dokumentów (informacja o tym komu przelać jaką kwotę oraz którego dnia). Nadmieniamy również, że w celu rozliczenia podatku dochodowego prowadzimy PKPiR.
Czy usługa dodatkowa w postaci pośrednictwa w dokonywaniu płatności w imieniu kontrahenta może być przez nas dokonywana, biorąc pod uwagę formę opodatkowania jaką stosujemy?