Pytanie
W mieście na prawach powiatu, zgodnie z art. 129 ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydaje decyzję na wywłaszczenie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy za odszkodowaniem z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej. Z wydatków gminy dokonywana jest płatność na rzecz Skarbu Państwa jako zapłata ww. odszkodowania. Księgowość wydatków miasta i dochodów Skarbu Państwa prowadzona jest w Urzędzie Miasta, który jest podatnikiem VAT, np. również w zakresie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (umowy cywilnoprawne).
Powstaje pytanie - czy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., Skarb Państwa obsługiwany przez Urząd Miasta po otrzymaniu odszkodowania winien wystawić fakturę VAT i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT, czy też nie, gdyż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej - art. 15 ust. 6 u.p.t.u., gdyż starosta wydający decyzję o wywłaszczeniu i odszkodowaniu działa jako organ władzy publicznej (podobnie jak działa wojewoda lub inne organy władzy publicznej)?