Pytanie
Spółka komandytowa (większość wspólników to osoby fizyczne) zatrudnia do swoich prac osoby na umowę o dzieło z zapisem o przeniesieniu praw autorskich na spółkę (każda umowa na ponad 3500 zł). Powyższe prace określone w umowie o dzieło dotyczą prac informatycznych dotyczących stworzenia jednego oprogramowania, które później spółka będzie udzielała licencji innym.
Czy te wydatki będą stanowiły koszt w momencie poniesienia czy powinny być uznane za wartość niematerialną i prawną, która to będzie amortyzowana?