Pytanie
Mamy wątpliwości w związku z planowaną transakcją w Domu Maklerskim (dalej: DM lub Pośrednik) polegającą na tym, że DM występuje jako Pośrednik w transakcji sprzedaży akcji X polegającej na:
1) na czas zamknięcia sprzedaży i w celu jego przeprowadzenia sprzedający zobowiązuje się zdeponować odcinki zbiorowe/dokumenty akcji u Pośrednika na przechowanie;
2) na czas zamknięcia sprzedaży i w celu jego przeprowadzenia kupujący zobowiązuje się przelać cenę zakupu Akcji w USD na rachunek prowadzony przez Pośrednika dla kupującego;
3) Pośrednik przeleje cenę zakupu akcji na rachunek sprzedającego w USD i dostarczy sprzedającemu i kupującemu kopię polecenia przelewu;
4) Pośrednik przeniesie posiadanie i własność akcji na kupującego w depozycie.
Czy u Pośrednika wystąpią różnice kursowe na rachunku bankowym walutowym w związku z wpływem środków w USD jednego dnia i wypływem tych samych środków USD (w tej samej wysokości) dnia kolejnego?
Czy DM może zastosować tutaj wycenę FIFO?
Prowizja za transakcję będzie wyrażona w PLN i będzie rozliczana na odrębnym koncie w PLN.