Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, równocześnie ma udziały w wysokości 90% w spółce z o.o, i jest wspólnikiem spółki komandytowej -komandytariuszem, w której ma 95% udziałów (pozostałe 5% udziałów posiada ww. spółka z o.o.). Spółka komandytowa jest producentem wyrobów gotowych, spółka z o.o prowadzi transport i częściowo handel, a osoba fizyczna dzierżawi majątek na rzecz spółki komandytowej.
Czy w opisanych wyżej powiązaniach jest obowiązek prowadzenia ewidencji, dokumentowania transakcji powiązanych dla potrzeb podatku dochodowego?