Pytanie
Osoba fizyczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. produkującej meble. Prowadzi też działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług doradczych w zarządzaniu firmą. W spółce jest zatrudniony prezes oraz dwaj dyrektorzy: produkcyjny i finansowy. Prezes spółki podpisał z jej udziałowcem umowę na świadczenie usług doradczych, polegających na badaniu rynku, pozyskiwaniu nowych klientów strategicznych, ustaleniu strategii marketingowych itp. Udziałowiec spółki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wystawia fakturę za świadczone na rzecz spółki usługi. Kwota miesięczna faktury to 14.250 zł netto.
Czy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest to transakcja między podmiotami powiązanymi?
Czy osoba fizyczna (udziałowiec) musi sporządzać dokumentację podatkową tych transakcji?
Czy może musi to robić spółka?
Czy jeden i drugi podmiot?
Czy może w tym wypadku nie zachodzi taka konieczność?
Kiedy i w jakich okolicznościach podmioty muszą sporządzać dokumentację podatkową?