Pytanie
Po śmierci ojca jego przedsiębiorstwo prowadzące działalność handlową zostało w całości przejęte w spadku przez córkę, która będzie kontynuowała dotychczasową działalność. Firma ojca prowadziła księgi rachunkowe i opłacała 19% podatek liniowy. Wraz z całym przedsiębiorstwem przedmiotem spadku były znaczne zapasy towarów handlowych, które w związku z tym, że nie zostały sprzedane nie zostały zaliczone w koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo większość zobowiązań za te towary nie została uregulowana (długie terminy płatności), a całość nierozliczonych zobowiązań została przejęta w spadku.
Mając na uwadze prezentowane w różnych interpretacjach stanowiskiem organów skarbowych, iż spadkobierca nie ma prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości towarów otrzymanych w spadku, gdyż nie spełniają one kryteriów wynikających art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
Czy fakt, iż towary nie były kosztem w firmie spadkodawcy uniemożliwia zaliczenie ich do kosztów firmy spadkobiercy?
Czy fakt, iż nie nastąpiła zapłata za przejmowane towary i spadkobierca będzie za nie zapłacić umożliwi zaliczenie tej wartości do kosztów?
Czy jest może jakiś inny sposób umożliwiający zaliczenie wartości otrzymanych towarów w koszty spadkobiercy, gdyż wszystkie transakcje sprzedaży będą przynosiły znaczną stratę i może to grozić istnieniu firmy?