Pytanie
W dniu 13 sierpnia 2013 r. klientka złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna. Zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności i wyrokiem sądu dziecko zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych do dnia 1 września 2023 r. łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Klientka do dnia 31 marca 2013 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Organ przyznał świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 kwietnia 2013 r. W dniu 31 stycznia 2014 r. do Ośrodka wpłynęła informacja z ZUS, że w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 9 maja 2013 r. klientka pobierała zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.
Co organ winien zrobić w takiej sytuacji?
Czy świadczenie pielęgnacyjne można przyznać w okresie pobierania zasiłku chorobowego?