Pytanie
Czy starosta może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07 dla przedsiębiorcy zbierającego odpady na swojej działce w pomieszczeniach magazynowych?