Pytanie
Firma X PL otrzymała z firmy Y DE wentylator pneumatyczny do wykorzystania w celu testów/prezentacji na okres 12 miesięcy. Nic za to nie płaci i nie ma umowy z firmą Y DE na nieodpłatne używanie/testowanie. Firma X PL wynajęła z ww. wentylator firmie polskiej Z za 1500 zł/miesiąc. Firma X PL kupi ww. wentylator po 12 miesiącach jeżeli Firma X lub inny klient zgodzi się na zakup od firmy X PL.
Czy po stronie firmy X PL należy rozpoznać nieodpłatny przychód w związku z nieodpłatnym "dysponowaniem" ww. wentylatorem?