Pytanie
Żona po śmierci męża postanowiła kontynuować jego działalność. W związku z tym założyła własną działalność i przejęła obowiązki męża, m.in. przejęła pracowników i środki trwałe. Na używanie w kontynuowanej działalności środków trwałych uzyskała pisemną zgodę synów (spadkobierców).
Czy może wprowadzić te środki do ewidencji środków trwałych?
W jakiej wartości ująć je w ewidencji?
Czy można je amortyzować?
Jak ustalić podstawę i stawkę amortyzacji?
Czy koszty poniesione na eksploatację samochodów (1 zakupiony przez męża na podstawie umowy, 2 wniesiony do środków trwałych na podstawie oświadczenia - oba w ewidencji środków trwałych w działalności męża) są bezpośrednio kosztami uzyskania przychodów, czy należy prowadzić ewidencję przebiegu i odpisywać w koszty proporcjonalnie?