Pytanie
Firma prowadzi księgowość zgodną z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zostały zakupione netbooki z usługą iPlus. Cena jednostkowa wyszczególniona na fakturze to 1500 zł, rabat 1499 zł, cena netto do zapłaty 1 zł. Netbooki zostały rozliczone ze środków trwałych w budowie na środki trwałe w wartości po 1 zł. MSR 16 stwierdza, że na cenę nabycia składa się cena zakupu (...) pomniejszona o opusty handlowe i rabaty.
Biorąc pod uwagę fakt, że firma zobowiązana jest płacić przez 36 miesięcy za usługę iPlus i tym samym wartość netbooka zostanie zapłacona firmie telekomunikacyjnej w formie abonamentu proszę o opinię czy środek trwały powinien zostać wprowadzony do ksiąg rachunkowych w pełnej wartości (1500 zł) czy w wartości faktycznie zapłaconej - 1 zł?