Pytanie
Osoba fizyczna w 2009 r. zaciągnęła kredyt i nabyła 2 ha gruntu rolnego. W kolejnych latach dokonała przekształcenia tego gruntu na grunt budowlany. Następnie ziemia ta została podzielona na 15 działek, do których doprowadzono media. W 2012 r. podatnik przystępuje do sprzedaży działek - zarejestrował się jako podatnik VAT.
Czy sprzedaż działek w tych okolicznościach wyczerpuje przesłanki zaliczenia uzyskanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej, czy stanowi przychód za zbycia nieruchomości?
Jeżeli można uznać to za przychody z działalności gospodarczej, to czy odsetki od kredytu zapłacone w ubiegłych latach można uznać za koszt w 2012 r.?