Pytanie
Podatnik w 2012 r. sprzedał dwie nieruchomości niezabudowane (obie zakupione w 2008 r). Na sprzedaży jednej z nich poniósł stratę 3000 zł na drugiej z kolei zyskał 100.000 zł.
Czy do obliczenia podatku należy zsumować przychody i koszty z obydwu sprzedaży i opodatkować łącznie, czy też należy obliczyć wynik na każdej transakcji i nie łączyć wyników do opodatkowania (nie obniżać zysku ze sprzedaży jednej nieruchomości o stratę ze sprzedaży drugiej)?