Pytanie
Prezes zarządu spółki z o.o jest jej największym udziałowcem (ma udziały w wysokości 36% kapitału zakładowego). Równocześnie jako osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki cywilnej, z którą spółka z o.o. handluje towarami i świadczą sobie wzajemnie usługi (suma obrotów w roku podatkowym, wraz z VAT sięga 350.000 zł).
Czy spółka z o.o. oraz spółka cywilna są powiązane w rozumieniu ustawy o CIT?
Jeśli tak, to czy przy podanym poziomie obrotów wymagane jest sporządzenie dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi?