Pytanie
Czy spółka z o.o. ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 31 ordynacji podatkowej, osobę odpowiedzialną za obliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób prawnych i VAT oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot?
Czy artykuł ten dotyczy tylko podatków, w których spółka jest płatnikiem lub inkasentem?