Pytanie
Wszyscy pracownicy naszej firmy posiadają karty korporacyjne, którymi opłacają wszystkie wydatki poniesione podczas podróży służbowych.
Niestety istnieją przypadki, gdy pracownicy pomimo posiadania karty korporacyjnej pokrywają wydatki kartą prywatną. W przypadku podróży służbowych zagranicznych wszystkie wydatki w walucie zagranicznej pokryte kartą prywatną są przeliczane i zwracane pracownikom po kursie z dnia poprzedzającego rozliczenie podróży służbowej. Przy takim sposobie rozliczania u pracownika rozliczającego się z podróży powstaje strata pomiędzy średnim kursem NBP a mniej korzystnym kursem oferowanym przez Bank, w którym pracownik ma prywatną kartę. Pracownicy zwracają się z prośbą o zwrot różnicy na podstawie przedstawionych wyciągów bankowych z prywatnej karty.
Czy zwracana różnica może być potraktowana jako dodatkowe koszty podróży służbowych, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy spółka stosuje prawidłową metodę rozliczania tych wydatków?
Jeżeli nie, to proszę o podanie właściwego sposobu rozliczania.