Pytanie
Nasza firma podczas wewnętrznej kontroli stwierdziła, że w odprawach celnych za importowane części z Japonii agencja celna (mamy podpisaną umowę z agencją celną o świadczenie usług celnych) nie ujmowała wartości ubezpieczenia, przez co zaniżyła wartość podstawy opodatkowania. Razem takich odpraw było około 50 sztuk.
Czy każdy dokument z osobna musi być korygowany, czy można wysłać informację zbiorczą do urzędu celnego?
W którym momencie rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT - z datą otrzymania decyzji z urzędu celnego, czy muszę się cofać do daty SAD-u pierwotnego?
Zaznaczam, że są to dokumenty z 2010 r.