Pytanie
Osoba fizyczna w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywała samochód osobowy, który był wpisany do ewidencji środków trwałych. Następnie dokonała sprzedaży 99% udziałów w tym samochodzie spółce partnerskiej, w której jest jednym z partnerów. Pozostały 1% udziału w samochodzie został wycofany z prowadzonej działalności gospodarczej.
Czy przy zakupie paliwa, napraw i w przypadku ponoszenia innych kosztów eksploatacyjnych związanych z tym samochodem spółka partnerska może zaliczyć całość kosztów wynikających z wspomnianych faktur do kosztów uzyskania przychodów, czy tylko 99% zgodnie z jej udziałem w samochodzie?