Pytanie
Spółka, niebędąca małym podatnikiem, od stycznia do czerwca 2013 r. składała miesięczne deklaracje VAT-7, w których wykazywała VAT do przeniesienia na następne okresy. Za lipiec 2013 r. będzie musiała zapłacić VAT należny w kwocie 100.000 zł i dlatego za III kwartał 2013 r. spółka chce złożyć VAT-7D, bo nie będzie obowiązku wpłacania zaliczek miesięcznych (na podstawie drugiego kwartału).
Czy może zgłosić chęć wpłacania zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, czyli w kwocie zerowej, zakładając, że w IV kwartale 2013 r. spółka nie będzie miała podatku należnego?
Kiedy musi to zgłosić i w jakiej formie?