Pytanie
Spółka polska (spółka z o.o. spółka komandytowo akcyjna) zajmująca się przetwarzaniem bentonitów i polimerów, należąca do korporacji międzynarodowej ponosi wydatki związane z reklamą i reprezentacją firmy jako całej struktury organizacyjnej. Dokonuje zakupu zestawów promocyjnych, które to są wydatkiem firmy polskiej, lecz są przekazywane do innej firmy w innym kraju, lecz będącej w korporacji. Nabywa wizytówki również dla pracowników niebędących związanych z naszą firmą, lecz będących w innym podmiocie w korporacji. Zakupuje cukierki, które to wydaje dla klientów, którzy przychodzą do biura lub podczas seminariów, targów.
Czy od takich wydatków spółka może odliczyć VAT naliczony?
Czy musi dokonać naliczenia podatku należnego i odprowadzić go do urzędu skarbowego?