Pytanie
Firma prowadząca działalność w formie spółki cywilnej amortyzuje budynek, a dokładnie jego część (około 75%) jako środek trwały na podstawie operatu szacunkowego od 1995 r.
Amortyzacji dokonuje w wysokości 1,5%. Właścicielem budynku nie jest spółka, a jej poszczególni wspólnicy (osoby fizyczne).
Czy spółka może amortyzować część budynku przeznaczoną na działalność gospodarczą na podstawie operatu szacunkowego jeżeli budynek nie jest własnością spółki cywilnej, tylko jej wspólników?
Czy podpisanie umowy najmu nieruchomości przeznaczonej pod działalność (od poszczególnych wspólników s spółce) zmieni coś w istocie rzeczy?
Czy stawka amortyzacyjna dla tego typu operacji jest właściwa?
Czy można od nowego roku amortyzować część budynku przeznaczonego pod działalność gospodarczą w stawce 10% jako amortyzacja w obcym środku trwałym?
Jakie warunki musi spełnić spółka by dokonać takiej amortyzacji prawidłowo pod względem podatkowym?
Jak i na podstawie jakiego dokumentu powinna ustalić wartość początkową środka trwałego?