Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT.
Czy spółka cywilna, której wspólnikiem jest ta osoba fizyczna może korzystać ze zwolnienia z VAT?