Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność opodatkowaną VAT i zwolnioną. Proporcja ustalona na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług na 2013 r. wynosi 9%. W bieżącym roku Spółdzielnia zakończyła budowę budynku mieszkalnego, w którym oprócz mieszkań znajduje się garaż wielostanowiskowy. Uchwałą Rady Nadzorczej jedno z miejsc postojowych w garażu zostało przejęte na majątek Spółdzielni. Źródłem finansowania były wolne środki obrotowe funduszu zasobowego. Decyzja Rady została potwierdzona fakturą wewnętrzną i należny VAT odprowadzono do urzędu skarbowego. To miejsce postojowe będzie w przyszłości wynajmowane osobom zamieszkującym w tym samym lub sąsiednich budynkach.
Czy w tej sytuacji Spółdzielni przysługiwało odliczenie VAT, jeżeli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?