Pytanie
Podatnik w roku 2008 zaciągnął kredyt hipoteczny wraz z małżonką, zgodnie z umową kredytu pieniądze zostały przeznaczone na trzy cele: spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2006 r.; zakup nieruchomości; remont zakupionej nieruchomości. W wyniku rozwodu nieruchomość została w całości w majątku byłej żony. Podatnik natomiast dalej spłacał część kredytu. Obecnie podatnik rozlicza się ze sprzedaży innej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czy wydatki na spłatę opisywanego kredytu dokonane po dacie sprzedaży nieruchomości będzie mógł zaliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?