Pytanie
Jako wolna grupa w 2007 r. założyliśmy klub motocyklowy. Nigdzie nie byliśmy zrzeszeni. W marcu złożyliśmy do Sądu Rejestrowego wniosek o zarejestrowanie naszego klubu motocyklowego jako stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej. Dopiero w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy informację, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
Wiemy, że od dnia zarejestrowania w Sądzie jesteśmy zobowiązani do założenia ksiąg handlowych. Pojawił się problem, kiedy ująć w księgach wpłatę składek członkowskich. Wielu członków naszego klubu już w styczniu wpłaciło składkę członkowską za cały rok.
Czy teraz powinniśmy te składki za okres czerwiec-grudzień wpłacić na konto stowarzyszenia?
Czy mogą zostać w kasie "byłego" klubu motocyklowego?
Jeżeli nie przeksięgujemy tych składek z "klubu" do stowarzyszenia to obawiamy się, że kontrola z urzędu skarbowego może nam to zakwestionować. Z listy członków będzie wynikać, że wielu członków nie zapłaciło składki, a tym samym mamy zaniżony przychód.