Pytanie
Spółkę cywilną na dzień dzisiejszy stanowią 3 osoby. Jeden ze wspólników ustępuje ze spółki z dniem 1 stycznia 2014 r. W związku z tym faktem, jego udział zostanie wypłacony poprzez przekazanie mu towarów handlowych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zostanie sporządzony w spółce remanent, który zostanie uwzględniony do obliczenia dochodu do opodatkowania za 2013 r. Remanent ten automatycznie będzie remanentem początkowym roku 2014 r. Dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpi przekazanie wspólnikowi towarów handlowych.
Jak należy rozliczyć ww. operację, aby prawidłowo ustalić dochód do opodatkowania?
Jeżeli przekazanie towarów handlowych ustępującemu wspólnikowi nie stanowi kosztów uzyskania przychodów to jak się ma sprawa remanentu na dzień 31 grudnia 2014 r., który tych towarów już nie zawiera, a tym samym zaniża dochód do opodatkowania w momencie ustalania dochodu za rok 2014?