Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). W listopadzie podpisałam z urzędem pracy umowę o organizowanie prac interwencyjnych. W ramach tej umowy zobowiązałam się zatrudnić pracownika od 1 grudnia. Urząd pracy natomiast zobowiązał się zwracać ze środków Funduszu Pracy część wydatków poniesionych na wynagrodzenie dla tego pracownika oraz składkę na ubezpieczenie społeczne (miesięczna kwota refundacji to ok. 600 zł). Pierwszy wniosek o refundację został złożony przeze mnie w styczniu kolejnego roku. Urząd Pracy wypłacił powyższą kwotę dopiero w marcu (termin zwrotu, określony w umowie, to 60 dni od dnia złożenia wniosku).
Czy powyższa refundacja stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności, który należy opodatkować?
Jeśli tak, to w którym momencie powstanie przychód do opodatkowania?