Pytanie
Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych działającą od 1 stycznia 2011 r. w formie instytucji gospodarki budżetowej. Mamy statut określający m.in. przedmiot działania. Jest nim realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej polegających na tworzeniu warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej.
Realizacja zadań następuje w szczególności poprzez świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego (zakwaterowanie, wyżywienie, udostępnianie obiektów sportowych, wypłata wynagrodzeń dla kadry trenerów) oraz poprzez tworzenie warunków do promocji zdrowia oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Czy świadczone przez nas usługi można zakwalifikować do zwolnionych od VAT?