Pytanie
Firma prowadzi działalność w SSE i produkuje stolarkę okienną, która jest objęta zezwoleniem strefowym. W czasie transportu przez przewoźnika zniszczeniu uległa nasza stolarka. Przewoźnik jest ubezpieczony od takich zdarzeń, w związku z tym wystawiliśmy na przewoźnika notę obciążeniową za zniszczoną stolarkę (notą została przez przewoźnika przekazana do ubezpieczyciela).
Czy ta nota obciążeniowa stanowi przychód zwolniony z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.?