Pytanie
Spółka z o.o. zamierza w 2013 r. dokonać dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem z czystego zysku wypracowanego za 2012 r. Podjęta została stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników. Wynagrodzenie jakie otrzyma udziałowiec będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z kapitałów pieniężnych według stawki 19% od dochodów z udziałów tj. przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, składając roczne zeznanie podatkowe PIT-38. Spółka umarzająca udziały przygotuje PIT-8C do końca lutego 2014 r.
Czy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?