Pytanie
Chcemy dokonać zakupu nieruchomości od firmy spółki z o.o. Przy spisywaniu umowy przedwstępnej okazało się, że spółka ma spore długi wobec US i ZUS na około 1/2 wartości kupowanej przez nas nieruchomości. Chcemy w akcie wprowadzić zapis że np. nieruchomość jest wart 100.000 zł. Płatności dokonujemy następująco:
a) bezpośrednio na konta ZUS i US ze wskazaniem, że za zaległości podatkowe i ZUS spółki, od której nabywamy nieruchomość,
b) pozostałą około 50.000 zł kwotę na konto spółki. Chcemy wprowadzić zapis, by nie mogło dojść do kazusu "skargi pauliańskiej", gdyby spółka otrzymała od nas całą kwotę, a nie zapłaciła długu do ZUS i US. Dodam, że nie jesteśmy jako kupujący w żaden sposób związani ze spółką ani jej wspólnikami czy zarządzającymi. Wydaje nam się, że osoba trzecia nie może płacić podatków za podatnika, ale w opisanej sytuacji po zawarciu aktu notarialnego pieniądze są "własnością" spółki, a przelew jest tylko czynnością techniczną.
Czy można w tej sytuacji dokonać bezpośrednio przelewu za podatki spółki do odpowiednich urzędów przez osobę kupującą?