Pytanie
Muzeum wydało książkę, która w 85% została sfinansowana z Programu Operacyjnego pod nazwą Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (środki unijne) oraz 15% jako wkłady własne muzeum. Wydawnictwo to ma charakter promujący.
Jak należy postąpić jeśli jest to egzemplarz promocyjny bezpłatny?
Czy jeśli w ramach promocji pracownicy dostaną książkę, to będzie ona podlegała podatkowi od osób fizycznych?
Czy jeśli w ramach promocji, autor książki, który jest naszym pracownikiem, dostanie egzemplarz książki, należy zastosować koszty uzyskania przychodu 50% i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Jeśli okaże się, że należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych to czy przychód stanowi wartość całej książki, czy 15% wartości (wkłady własne muzeum)?
Proszę również o interpretację powyższych kwestii w sytuacji gdy Muzeum będzie sprzedawało książkę.