Pytanie
Jesteśmy producentem garniturów męskich, które sprzedajemy firmom handlowym.
Chcieliśmy zorganizować kilkumiesięczną akcję związaną z promocją i reklamą naszych produktów skierowaną bezpośrednio do pracowników naszych kontrahentów. Polegałaby ona na tym, że w każdej placówce handlu detalicznego oferującej nasz produkt, każdy sprzedawca sprzedający najwięcej garniturów naszej marki w miesiącu kalendarzowym otrzymywałby od nas bon. Wartość przekazanego bonu to 50, 100 lub 150 zł, w zależności od pułapu sprzedaży osiągniętego przez lidera w danym sklepie.
Czy przekazanie bonów pracownikom naszych kontrahentów powinno zostać potraktowane jako czynność opodatkowana VAT?