Pytanie
Przedsiębiorca zagraniczny (obszar UE) nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale posiada polski numer NIP. Prowadzi działalność polegającą na sprzedaży opon samochodowych do polskich firm. Faktura zawierająca polski NIP wystawiana jest przez przedsiębiorcę zagranicznego firmom z terenu Polski.
Kto w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - dalej u.o.p.g.o. podlega obowiązkom zapewnienia poziomów odzysku, w tym recyklingu, w odniesieniu do opon samochodowych wprowadzonych na nasz rynek: przedsiębiorca zagraniczny posiadający polski NIP, czy firmy nabywające od niego opony?
Czy może w tym przypadku istnieje możliwość dobrowolnego ustalenia między tymi podmiotami tej kwestii?