Pytanie
Wspólnota mieszkaniowa remontuje dach. Na koncie funduszu remontowego jest kwota Ma 16.700 zł. Koszt całkowity remontu - 52.000 zł. Uzyskany kredyt na pokrycie remontu - 35.300 zł (będzie spłacany w ciągu 5 lat). Wydatki związane z remontem (faktury) księguję:
Wn konto Fundusz remontowy
Ma konto Zobowiązania.
Kiedy zaksięguję wszystkie faktury fundusz remontowy będzie miał saldo ujemne - Wn, które w miarę naliczania miesięcznych opłat będzie się zmniejszać:
Wn konto Koszty funduszu remontowego
Ma konto Fundusz remontowy.
Czy jest to prawidłowe?
Czy prowizje od udzielonego kredytu, a w przyszłości odsetki od kredytu, powinny być kosztem pokrytym z funduszu remontowego?