Pytanie
Czy prowizja od dostawy palnika do węgierskiego odbiorcy powinna być opodatkowana VAT w Polsce jako usługa pośrednictwa sprzedaży (prowizja od sprzedaży palnika) czy opodatkowana na Węgrzech jako usługa związana z nieruchomością (usługa przygotowania prac budowlanych)?
Spółka A (podatnik polski) sprzedaje palniki gazowe spółce C (podatnik węgierski). Palnik nie jest samodzielnym urządzeniem i zawsze pracuje z kotłem (produktem spółki C). Kocioł będzie trwale związany z podłożem/nieruchomością na terenie Węgier. Po dostawie palnika do spółki C, spółka A wypłaca pośrednikowi B (podatnikowi węgierskiemu) prowizję. Pośrednik B jest firmą instalacyjną przygotowującą projekt budowlany dobierającą odpowiedni palnik do parametrów kotła i wymagań instalacji. Pośrednik B wystawia fakturę spółce A tytułem prowizji od sprzedaży.