Pytanie
Projektant posiada uprawnienia budowlane z 1966 r. w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej do sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych architektonicznych: a) wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego; b) obiektów budowlanych o prostej architekturze, c) budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyjnym lub składowym.
Czy projektant posiadające takie uprawnienia może projektować budynek mieszkalno - usługowy w zakresie architektury o kubaturze 1500 m3?