Pytanie
Podatnik wspólnik spółki cywilnej w 2011 r. wstąpił w miejsce innego wspólnika - męża (nastąpił zgon). Wstąpienie nowego wspólnika nastąpiło w kwietniu 2011 r. Spółka prowadzi księgi handlowe.
Czy obecny wspólnik może na 2013 r. wybrać uproszczoną formę wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1/12?
Jak obliczyć podatek jeżeli dochód wyniósł 343.125,63 zł (podatek opłacany był w formie liniowej 19%)?
Czy należy wysokość miesięcznej zaliczki obliczyć jako 1/12 czy 1/9 należnej zaliczki za 2011 rok?
Czy obowiązkowe jest aby inni wspólnicy również wybrali uproszczoną formę wpłaty zaliczek?
Czy prawidłowe będzie jeżeli jeden wspólnik płaci uproszczoną formę wpłaty zaliczek a drugi według skali podatkowej?