Pytanie
Pracownik samorządowy pracował 4 lata w urzędzie. W dniu 2 kwietnia 2012 r. otrzymał wypowiedzenie warunków pracy, pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków pracy (zmiana stanowiska z zastępcy dyrektora na kierownika działu, uległa zmiana dodatku funkcyjnego pozostałe składniki pozostały bez zmian). Nadmienić należy, że nie ma innych przypadków wypowiedzeń w zakładzie.
Czy pracownik nabędzie prawo do odprawy, w przypadku rozwiązania z nim stosunku pracy, w związku z odmową przyjęcia zaproponowanych nowych warunków?
Jaki tryb i podstawę prawną wpisać w świadectwie pracy?