Pytanie
Pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu do 7 września 2012 r. dnia 30 sierpnia 2012 r. zadeklarowała telefonicznie chęć powrotu do pracy - poprosiła o możliwość odbioru skierowania na badanie lekarskie w związku z kilkumiesięcznym ciągłym zwolnieniem lekarskim do samego dnia porodu (październik 2011 r. - marzec 2012 r.). W dniu 4 września 2012 r. pracownica przyjechała do zakładu pracy aby oświadczyć, że nie wraca do pracy i chce złożyć wniosek o urlop wychowawczy, który złożyła w tym samym dniu. Odmówiła odebrania skierowania na badanie lekarskie. Pracownica jest zatrudniona od grudnia 2010 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - na pełny etat, wymiar urlopu roczny 26 dni. Za 2011 r. niewykorzystany urlop wypoczynkowy to 2 dni.
Czy pracodawca może udzielić pracownicy urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym?
Pracownica odmówiła podpisania skierowania na badanie lekarskie, nie ma jej w pracy.
Czy jest to nieobecność nieusprawiedliwiona?
Pracownica nie odesłała badania dopuszczającego ją do pracy (wniosek wysłany do pracownicy 6 września listem poleconym). Pracodawca udzieli pracownicy urlopu wychowawczego od 14. dnia po złożeniu wniosku (od 18 czy od 19 września?).
Co z dniami od 10 września do dnia rozpoczęcia urlopu wychowawczego?