Pytanie
Jednostka budżetowa zatrudniła pracownika. W momencie zatrudnienia tj. w czerwcu 2014 r. pracownik posiadał już powyżej 30 lat pracy zawodowej. Dokładnie 30 lat i 2 miesiące. W momencie zatrudnienia nie było mowy o nagrodzie jubileuszowej, natomiast dodatek za wysługę zgodnie z nw. przepisem został przy wynagrodzeniu miesięcznym wypłacony w całości. W październiku 2014 r. pracownik zwrócił się do dyrektora jednostki o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Okres ten upłynął (w kwietniu 2014 r.) dla tego pracownika w innym zakładzie pracy nie wypłacającym prawdopodobnie takich świadczeń. Pracownik zwracając się do kierownika jednostki budżetowej z oświadczeniem o niewypłaceniu nagrody nie napisał, że nabył uprawnienia do tej nagrody w innym zakładzie pracy, tylko że nie otrzymał nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy.
Czy w tej sytuacji należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, jeżeli pracownik twierdzi, że dotychczas nie otrzymał nagrody jubileuszowej w poprzednim zakładzie pracy?