Pytanie
W firmie ustalony jest podstawowy system czasu pracy od 7:00 do 15:00. Ponadto obowiązuje protokół wezwań serwisowych na dyżurach i na podstawie tych protokołów wypełniana jest ewidencja czasu pracy i ustalane nadgodziny. Lista obecności jest wypełniana w sposób właściwy tzn. podpis na liście obecności oznacza pracę po 8 godzin, urlopy, zwolnienie chorobowe i delegacje. Kierownicy działów mają składać wnioski do zarządu, jeśli potrzebna jest praca w godzinach nadliczbowych i potem składają wykaz nadgodzin za dany miesiąc do zapłaty i do odebrania czasu wolnego. Wątpliwość dotyczy delegacji.
Jeżeli pracownik wyjeżdża np. o godzinie 17:00 z miejsca zadania służbowego, to czy oznacza to pracę w 2 nadgodzinach (15:00 - 17:00)?
Czasu przejazdu nie wlicza się do czasu pracy w delegacji.
Czy pracodawca musi posiadać oświadczenia pracownika, że pracował w godzinach nadliczbowych?