Pytanie
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy k.p. Zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców od 1 stycznia 2012 r. pracodawca może skorzystać z dłuższego terminu na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, tj. do 30 września następnego roku kalendarzowego. Większość pracowników nie dążyła do wykorzystania urlopu wypoczynkowego przysługującego w 2012 r. i urlop ten został połączony z urlopem za rok następny, tj. za 2013 r. Doszło do sytuacji, że na dzień 1 stycznia następnego roku pracownicy posiadali urlop wypoczynkowy w wymiarze nawet 50 dni, tłumacząc, że mają takie prawo zgodnie z przepisami k.p.
Czy i jak pracodawca może zobligować pracowników do korzystania z urlopu wypoczynkowego w danym roku, aby nie doprowadzać do powstawania tak dużych zaległości urlopowych?