Pytanie
Z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony do 30 czerwca2013 r. (jest to już druga umowa na czas określony) pracodawca nie zamierza już zawierać kolejnej umowy o pracę.
Czy po rozwiązaniu się z dniem 30 czerwca 2013 r. aktualnie trwającej umowy pracodawca może zawrzeć z tym pracownikiem umowę zlecenia, której przedmiotem będzie przekazanie dotychczas zajmowanego stanowiska (stanowisko kierownicze) innej osobie i wprowadzanie jej w nowy zakres obowiązków?
Nie jest możliwe zrealizowanie tego do 30 czerwca 2013 r.