Pytanie
Pracodawca zatrudnia pracownika w oparciu o umowę na okres próbny 3 miesięcy. W liście intencyjnym istnieje zapis, że po zakończeniu umowy na okres próbny zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony. Dodany został także kolejny punkt, na podstawie którego w przypadku, gdy pracownik nie podejmie w trakcie zatrudnienia studiów - firma nie zawrze z nim umowy na czas nieokreślony, zawrze zaś kolejną umowę na okres próbny lub umowę na czas określony. Warunkiem do podpisania z pracownikiem umowy na czas nieokreślony jest więc podjęcie przez niego studiów.
Czy za zgodą pracownika pracodawca może ustalać takie warunki?