Pytanie
Pracownica złożyła wniosek o 2 dni urlopu okolicznościowego z okazji własnego ślubu, który ma się odbyć za miesiąc.
Czy pracodawca musi udzielić jej tego urlopu we wskazanym przez pracownicę terminie, czy może nie zgodzić się na wskazany przez pracownicę termin?
Czy pracownica ma prawo do tego urlopu już na miesiąc przed ślubem?
Czy jest jakiś termin przed i po uroczystości, który jeszcze/już nie uprawnia pracownicy co tego urlopu?
Co w przypadku gdy pracodawca udzieli urlopu okolicznościowego przed ślubem, a do ślubu nie dojdzie?
Jak wtedy traktować te 2 dni nieobecności?
Co w przypadku gdy pracodawca udzieli urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu, a po kilku dniach umowa o pracę zostanie rozwiązana?
Jak wtedy należy traktować te 2 dni nieobecności?