Pytanie
Pracownica posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności ważny do dnia 31 maja 2013 r. Umowa o pracę z pracownicą jest zawarta do dnia ważności orzeczenia, czyli także do dnia 31 maja 2013 r. W dniu 2 maja 2013 r. pracownica złożyła wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Posiedzenie komisji wyznaczone jest na dzień 3 czerwca 2013 r.
Czy można przedłużyć obecną umowę o pracę z tą pracownicą tak, aby była ciągłość zatrudnienia i czekać na dostarczenie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Kolejna umowa o pracę byłaby zawarta w dniu 31 maja 2013 r. od dnia 1 czerwca 2013 r.
Jak należy potraktować okres (w tym wypadku 1 i 2 czerwca 2013 r.), podczas którego pracownica czeka na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, gdy są to dni niepracujące (sobota, niedziela)? Dnia 3 czerwca 2013 r. pracownica ma ustaloną komisję i po komisji rozpoczęłaby pracę w zakładzie.
Czy takie zawarcie umowy o pracę będzie prawidłowe, jeżeli pracodawca w dniu podpisania umowy założy, że pracownica ta otrzyma kolejne orzeczenie i umowa zostanie zawarta jako umowa z osobą niepełnosprawną?
Czy korzystniej jest zakończyć obecny stosunek pracy i w dniu 31 maja 2013 r. wydać pracownicy świadectwo pracy natomiast kolejny stosunek pracy zawrzeć od dnia 3 czerwca 2013 r., czyli faktycznie od dnia posiedzenia komisji i otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?