Pytanie
Od stycznia 2012 r. weszły nowe przepisy co do ostatecznego terminu wykorzystania urlopu zaległego. W związku z czym urlopu zaległego za 2011 r. należy udzielić do 30 września 2012 r.
Czy pracodawca może podjąć decyzję, że wszystkie zaległe urlopy za 2011 r. należy wykorzystać do 31 marca 2012 r.?
Zgodnie z art. 168 urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego...", nie ma tu mowy o uzgadnianiu terminu z pracownikiem, czy w związku z tym pracodawca może podjąć powyższą decyzję. Pracodawca podejmując taką decyzję nie podaje konkretnej daty wykorzystania urlopu zaległego np. 9, 10 i 11 stycznia, ale pozostawia do dyspozycji pracowników pewien okres, który według niego jest bezpieczny, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniego toku pracy. W przypadku pracodawców, u których pracownicy mają oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego 20 czy 26 dni, urlop dodatkowy wydłużenie terminu wykorzystania urlopu zaległego może spowodować zakłócenia w toku pracy i problemy z wykorzystaniem urlopów bieżących.